Diện tích 35 m2, hướng phố hoặc nội bộ
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi hoặc hai giường đơn