Diện tích phòng: 38 m²
Giường: 1 giường đơn, 1 giường đôi
Hướng phòng: Thành Phố