Diện tích phòng: 46 m²
Giường: 1 giường đôi
Hướng phòng: Thành Phố