Diện tích phòng: 28 – 30 m2

Phòng có 1 giường king và 1 sofa bed

Hướng phòng: hướng phố

Phòng có thể ở 3 người lớn