Diện tích phòng: 34 m²
Giường: 1 giường đôi
Hướng phòng: Hồ