Diện tích phòng khoảng 28m2,
Phòng dành cho 3 người
Phòng có 1 giường đôi, 1 giường đơn

Phòng có cửa sổ hướng phố hoặc công viên