Diện tích phòng: 45 m²
Giường: 1 giường đơn  1 giường đôi
Hướng phòng: Thành Phố