Diện tích phòng: 48 m²
Giường: 1 giường đôi / 2 giường đơn
Hướng phòng: Thành Phố