Kiểu phòng: 3-4 người lớn
Diện tích phòng: 35 m2
Giường: 2 giường đôi

Hướng phòng: hướng phố