Diện tích phòng: 45 m²
Giường: 3 giường đơn
Hướng phòng: Không có cảnh quan