Diện tích phòng: 35 m2

Giường: Phòng có 1 giường đôi, 1 giường đơn

Hướng phòng: Hướng vườn