Diện tích phòng: 30 m2

Giường: 1 giường đôi, giường đơn/ nhiều giường đơn
Hướng phòng: Hồ