Diện tích phòng: 35 m²
Giường: 3 giường đơn
Hướng phòng: Hướng Biển