Diện tích phòng: 45 m2

Phòng dành cho gia đình

Giường: giường King và giường đơn

Hướng phòng: hướng phố hoặc không