Diện tích phòng: 58 m²
Giường: 2 giường đơn/1 giường đôi
Hướng phòng: Công Viên