Diện tích phòng: 45 m2

Phòng có 1 giường đôi, 1 giường đơn

Hướng Phòng: Hướng phố