Diện tích phòng: 30m2

Phòng có cửa sổ hướng phố

Giường: 2 giường đôi