Phòng có diện tích: 40 m2.

Có cửa sổ hướng phố
Phòng có 1 giường đôi và 1 giường đơn