Diện tích phòng: 35 m²
Giường: 2 giường đôi
Hướng phòng: Thành Phố