Diện tích phòng: 37 m2

Phòng có 2 giường king và 2 sofa bed

Hướng phòng: hướng phố

Phòng có thể ở 4 người lớn