Diện tích 35 m2,
Hướng phòng: hướng phố
Phòng dành cho 4 người
Phòng có 1 giường đôi