Diện tích phòng: 70 m²

Phòng được kết nối giữa phòng Executive và phòng Duluxe
Giường: 2 giường đôi
Hướng phòng: Thành Phố