Diện tích phòng: 30 m²
Giường: 1 giường đơn + 1 giường đôi / 3 giường đơn
Hướng phòng: Không có cảnh quan