Diện tích phòng: 45 m²
Giường: giường Queen

Bàn khách và phòng ngủ tách biệt
Hướng phòng: Thành Phố