Diện tích phòng: 45 m²
Giường: 1 giường đôi
Hướng phòng: thành phố