Diện tích phòng: 35 m²
Giường: 2 giường đơn
Hướng phòng: Cửa sổ hướng phố