Diện tích phòng: 25m2 – 30m2.
Hướng phòng: hướng phố
Phòng có 1 giường đôi