Diện tích phòng: 45 m2

Phòng dành cho 2 người

Giường: giường King

Hướng phòng: hướng phố