Diện tích phòng: 35 m2

Phòng dành cho 2 người

Giường: 1 giường đôi / 2 giường đơn

Hướng Hồ