Diện tích phòng: 40 m2

Phòng dành cho 2 người

Giường: Giường King

Hướng phòng: hướng phố