Diện tích: 20 m2

Phòng có 2 giường đơn/ 1 giường đôi

Hướng phòng: Hướng biển