Diện tích phòng: 24 m2

Giường: 2 giường đơn

Phòng có cửa sổ hướng phố hoặc không.