Diện tích phòng: 30 m²
Giường: 1 giường đôi, 1 giường đơn/3 giường đơn
Hướng phòng: Thành Phố