Diện tích phòng: 22 m2

Phòng dành cho 3 người

Phòng có 1 giường đôi, 1 giường đơn

Hướng phòng: hướng phố