Diện tích phòng: 40 m²
Giường: 1 giường đơn & 1 giường đôi
Hướng phòng: Sông