Diện tích phòng: 32 m²
Giường: 1 giường đơn , 1 giường đôi hoặc 3 giường đơn
Hướng phòng: Thành Phố