Diện tích phòng: 56 m²
Giường: 1 giường đôi

Phòng ngủ và phòng khách tách biệt
Hướng phòng: Công Viên