Diện tích phòng: 29 m2

Phòng có 1 giường đôi

Hướng Phòng: Hướng phố