Diện tích phòng: 28 m²
Giường: Giường Sofa / 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn
Hướng phòng: hướng hồ