Diện tích phòng: 25 – 30 m2

Giường: Phòng có 1 giường đôi

Hướng phòng: Hướng vườn