Diện tích phòng: 45 m2

Hướng Phòng: Hướng núi

Giường: 2 giường đôi / 3  giường đơn