Diện tích phòng: 40 m²
Giường: 2 giường đôi
Hướng phòng: Không có cảnh quan