Diện tích phòng: 35 m²
Giường: 2 giường đôi

Phòng phù hợp với gia đình
Hướng phòng: Thành Phố