Diện tích phòng: 22 m2

Phòng có 1 giường đôi

Hướng phòng: hướng phố