Diện tích phòng: 48 m²
Giường: 2 giường
Hướng phòng: Thành Phố