Diện tích phòng 35m2,
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 2 giường đơn
Hướng phòng: Hướng phố