Diện tích phòng: 25 m²
Giường: 2 giường đơn / 1 giường đôi

Hướng phòng: hướng phố hoặc nội bộ.