Diện tích phòng: 35 m²
Giường: 1 giường đôi
Hướng phòng: Sông