Diện tích phòng 24 m2

Phòng dành cho 2 người

Hướng phố hoặc nội bộ

Giường đôi