Diện tích phòng: 28m2
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi/2 giường đơn

Phòng hướng phố